Pravila i uvjeti korištenja

SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI UPORABE

Splošno

Splošni pogoji za uporabo uslug, dostopnih na spletni strani www.vrnime.com


Ta dokument vsebuje splošne pogoje za uporabo uslug, ki jih Verdelino, d. o. o., iz Varaždina ponuja na strani www.vrnime.com in ureja odnose med Verdelino, d. o. o., Varaždin in uporabniki uslug spletne strani. www.vrnime.com.
1.Definicije:
Uporabljeni izrazi v Splošnih pravilih in pogojih uporabe imajo naslednji pomen:
Korisnik - osoba koja koristi usluge dostupne preko stranice www.vratime.com
Ponudnik - Verdelino, d. o. o.
Usluga je vsak dostop k informacijam na spletni strani www.vrnime.com
Veljavna Splošna pravila in pogoji uporabe so dostopni na spletni strani www.vrnime.com. Z uporabo uslug, dostopnih na spletni strani www.vrnime.com, uporabnik sprejema Splošna pravila in pogoje uporabe in vse njihove kasnejše popravke.
Verdelino, d. o. o., Varaždin si zadržuje pravico spremembe Splošnih pravil in pogojev uporabe kadarkoli, s tem da o spremembah sproti obvešča uporabnike z obvestili na spletni strani www.vrnime.com.
2.Predmet
Verdelino, d. o. o., Varaždin zagotavlja uporabniku dostop do vsebin, objavljenih na spletni strani www.vrnime.com in uporabo uslug spletne strani.
3.Pravice in dolžnosti uporabnika

Uporabnik ima pravico uporabljati usluge, ki so na voljo na spletni strani www.vrnime.com.

Uporabnik lahko objavlja na spletni strani www.vrnime.com.

Uporabnik lahko objavlja vsebine, ki vključujejo materiale, ki so zaščiteni z zakonom o intelektualni lastnini samo, če so lastniki intelektualne lastnine ali z odobritvijo pravice za uporabo. 

Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal, prilagajal, izmenjeval ali distribuiral materialov, ki so zaščiteni z zakonom o intelektualni lastnini, ki so dostopni na spletni strani, razen v zasebne namene.

Uporabnik se zavezuje, da bo usluge, dostopne na tej spletni strani uporabljal v skladu z zakoni in ne bo ogrožal zakonskih interesov tretjih strani.

Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal uslug na spletni strani tako, da bi omejeval ali onemogočal uporabo uslug tretjim osebam.


Uporabnik s sprejetjem teh pravil in pogojev uporabe pristaja na prejemanje sponzorskih in reklamnih sporočil po e-pošti ali kako drugače.


Uporabnik se zavezuje, da tretjim osebam ne bo dal na vpogled zaupnih vsebin spletne strani www.vrnime.com:
•informacij, ki so v nasprotju z zakonom, moralnimi pravili in dobrim namenom
•informacij in materialov, ki blatijo čast in dostojanstvo tretjih oseb
•neprimeren material, ki vsebuje grožnje, ali ponižuje
•pornografski material
•informacije in materiale, ki rušijo pravice tretjih strani, vključno z avtorskimi pravicami
•materiale, ki vsebujejo zaupne informacije
Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal vulgarnih, grobih, seksističnih, rasističnih ali drugih ponižujočih vsebin.


4.Omejitev odgovornosti
V primerih, ko je spletna stran www.vratime.com, stran za zabavo, Verdelino d.o.o. Varaždin ne odgovarja za verodostojnost, popolnost in aktualnost informacij, ki so dostopne na spletni strani. Prav tako ne odgovarja za pričakovanja uporabnikov o kakovosti uslug in primernosti informacij za določene namene.

Verdelino, d. o. o., Varaždin ne jamči za kakovost zavarovanih uslug in ne odgovarja v primeru, če le-te niso zavarovane.


•Verdelino, d. o. o., Varaždin ne odgovarja za škodo, povzročeno uporabniku, ko le-ta uporablja oz. ne more uporabljati informacij s spletne strani.
•Verdelino, d. o. o., Varaždin ne odgovarja za škodo, povzročeno uporabniku, v primeru zaustavitve, prekinitve ali spremembe storitev preko spletne strani.
•Verdelino, d. o. o., Varaždin ne odgovarja za škodo, povzročeno uporabniku, zaradi dejanj tretjih oseb, vključujoč nepooblaščen pristop ali nameščanje virusov.
•Verdelino, d. o. o., Varaždin ne odgovarja za informacije, dostopne uporabniku, ki jih vsebujejo spletne strani preko elektronskih povezav objavljenih na spletni strani www.vrnime.com, reklamnih sporočil in oglasov, kot tudi za kakovost izdelkov ali storitev, dostopnih na teh spletnih straneh. Prav tako ne odgovarja za splošno dostopnost spletnih strani tretjih oseb ali materialov, do katerih so uporabniki dobili dostop preko naslova www.vrnime.com.
•Verdelino, d. o. o., Varaždin ne odgovarja za škodo, povzročeno uporabniku, v zvezi z odnosi, ki so nastali med uporabnikom in tretjimi osebami s posredovanjem informacij, izdelkov ali storitev.

5.Intelektualna lastnina
Pri uporabi storitev spletne strani www.vrnime.com ima uporabnik dostop do materialov, zaščitenih kot intelektualna lastnina in pripadajo Verdelino, d. o. o., Varaždin. Prav tako ima dostop do spletnih strani, ki so te pravice prenesle na  Verdelino, d. o. o., Varaždin. Uporabnik nima pravice uporabljati ali razširjati materiala, ki je zaščiten kot intelektualna lastnina in je dostopen preko spletne strani, razen za osebne nekomercialne namene.


6.Objavljanje vsebin
Ko uporabnik na spletni strani objavi neko vsebino, besedilo, sliko, video ali avdio posnetek, prenese pravice do teh vsebin na Verdelino, d. o. o., Varaždin v skladu z zakonom. S tem dovoljuje neomejeno uporabo objavljene vsebine, brez zahtevka do nadomestila, vključujoč pravice do razmnoževanja, izmenjave, prilagoditve, objavljanja, prevoda, izdelave novega materiala, izvajanja, postavljanja in uporabo vseh avtorskih in producentskih pravic v odnosu do objavljene vsebine. Če ne želite prenesti pravic do vsebine na Verdelino, d. o. o., Varaždin, vas prosimo, da vsebine ne objavljate na tej strani.

Z objavljanjem vsebine na spletni strani uporabnik jamči:

- (originalnost) vsebina je originalna in uporabnik je lastnik avtorskih pravic;

- (zakonitost) nič v vsebini ni neprimerno, obrekljivo ali žaljivo in ne ogroža pravic do izvajanja, lastnine, moralnih pravic, avtorskih pravic, osebne integritete, pravic do objave in vseh drugih pravic tretjih oseb;

- (omejitve in nadomestila) Verdelino, d. o. o., Varaždin lahko razmnožuje, objavlja ali na katerikoli drugi način uporablja vsebino in pravice, ki so s tem dogovorom predane brez omejitev ali nadomestil, uporabniku ali tretji osebi;

- (tretje osebe) uporabnik, ki je objavil vsebino, je pridobil vsa potrebna dovoljenja za objavo informacij, od vseh strani, ki imajo odnos z vsebino.  Verdelino, d. o. o., Varaždin pa pri uporabi vsebine ne bo kršil pravic tretjih oseb.


7.Odškodnine
Uporabnik se zavezuje, da bo obvestil Verdelino, d. o. o., Varaždin o vseh škodah, vključno s sodnimi stroški, ki so rezultat uporabe uslug, dostopnih na spletni strani www.vrnime.com in kršijo zakone ali veljavne Splošne pogoje in pravila uporabe.
Če uporabnik krši zakon ali Splošna pravila in pogoje uporabe, ima Verdelino, d. o. o., pravico, da mu prepreči dostop do uslug spletne strani www.vrnime.com.
8.Nevaljavnost
Če se ugotovi, da je katerakoli točka v Splošnih pravilih in pogojih uporabe neveljavna zaradi neskladja z zakoni, to ne bo privedlo po neveljavnosti celotnih Splošnih pravil in pogojev uporabe.
9.Pravni postopek
Splošna plavila in pogoji uporabe so regulirani z zakoni in se tolmačijo skladno z njimi. Morebitni spori se bodo reševali pred pristojnimi in pooblaščenimi sodišči.

Internet Servis Info

Proizvodnja / veleprodaja in podpora

Verdelino d.o.o. 42000 Varaždin, HR/CRO

MBS: 070086805 OIB: 28124762492

Sedež: Kranjčevićeva 6, Pisarna:Kućanska 24

Tel/Fax +385 42 351 300

e-mail:info(at)vratime.com